عدد جادویی انتقال پیام

با پیروی از این قانون ساده می توانید پیام خود را بهتر منتقل کنید. اگر شما هم مثل من باشید، حتما تا به حال بارها تلاش کرده اید که ساده و واضح پیام خود را به مخاطب منتقل کنید.

امروزه بیشتر از هر زمان دیگری مردم برای مواجه شدن با چیزهای پیچیده وقت ندارند، آنها می خواهند سریع و راحت به اطلاعاتی که می خواهند دست پیدا کنند.

به این دلیل شما به قانون ۳ نیاز دارید.

ممکن است قبلا در ریاضیات یا نویسندگی در مورد این قانون شنیده باشید. Gord Hotchkiss متخصص بازاریابی در مورد این قانون می گوید: ” ما انسان ها تمایل داریم سه بخشی فکر کنیم. ۳ عدد خوبی است تا بتوانیم ذهنمان را حول آن متمرکز کنیم و در اکثر موقعیت ها این موضوع را می بینیم. وقتی نکاتی را در ۳ مورد به ما می گویند آنها را بهتر بخاطر می سپاریم. اشیاء بصری را وقتی ۳ تایی باشند بهتر در حافظه ی تصویری ذخیره می کنیم و ترجیح می دهیم ۳ گزینه ی انتخابی داشته باشیم.

حفظ ۷ مورد کار سختی است. ۹ مورد را اصلا به یاد نخواهیم آورد. اگر نتوانید پیام خود را با یک نفس ( ۳ بخش ) بیان کنید، احتمالا خیلی طولانی است.

قانون ۳ می تواند به شما کمک کند تا بهتر ارتباط برقرار کنید. همچنین به شما کمک می کند تا سهامدارانی که می خواهند تمام جزئیات را بدانند مدیریت کنید. چه کسی می تواند با یک قانون مخالفت کند؟!

در مجموع، اینها ۳ موردی هستند که باید درمورد قانون ۳ بدانید: باعث سادگی می شود، راحت بیاد آورده می شود و کار شما را راحتتر می کند.