مدیریت ارتباطات در سازمان
محور:

مدیریت ارتباطات در سازمان

من، در سازمانهای متفاوت و بعضا بزرگی کار کرده ام و به سازمان های زیادی هم مشاوره داده ام. بعنوان مدرس مهارتهای ارتباطی هم سالهاست فعالیت می کنم. جالب است بدانید که بخش اعظمی از مشکلات و مسائل نیروی انسانی سازمان ها به نحوه ی ارتباط مدیر با کارمندان زیر دست و قابلیت های ارتباطی مدیر بستگی دارد. این موضوع به خوبی ارتباط مهارت های ارتباطی با سلامت سازمان را مشخص می سازد. در جلسه بعدی #کافه_اقتصاد قصد دارم در مورد نقش ارتباطات در سازمان و اهمیت ارتباطات سازمانی با شما صحبت کنم. همچنین در مورد نقش ارتباطات در مدیریت سازمان و رابطه مهارت های ارتباطی مدیر با سلامت سازمان را نیز به بحث خواهیم گذاشت.


زمان برگزاری:

چهارشنبه 12 مرداد ماه 1401

مکان برگزاری:

آنلاین
جهت دریافت کد پخش ویدئو با شماره 09156445616 تماس گرفته و یا در WhatsApp به ما پیام بدهید.