فرهنگ سازمانی، نیاز سال جاری (قسمت چهارم)
محور:

فرهنگ سازمانی، نیاز سال جاری (قسمت چهارم)

نکته کلیدی در موفقیت یک سازمان در سال جاری، برخورداری از فرهنگ سازمانی است که مبتنی بر مجموعه‌ای از اعتقادات کاملا قوی و مشترک میان کارکنان آن سازمان است و به‌ وسیله استراتژی‌ها و ساختار آن پشتیبانی می‌شوند در جلسه بعدی کافه اقتصاد به بررسی این نیاز کلیدی سازمانها در سال جاری خواهیم پرداخت.


زمان برگزاری:

یکشنبه 31 اردیبهشت ماه 1402، ساعت 18

مکان برگزاری:

آنلاین (جهت دریافت لینک کلاس با شماره 09156445616 یا 09026445616 تماس بگیرید)
جهت دریافت کد پخش ویدئو با شماره 09156445616 تماس گرفته و یا در WhatsApp به ما پیام بدهید.