افزایش بهره وری
محور:

افزایش بهره وری

افزودن تبسیاری از ما تا لحظه آخر حاضر نیستیم کاری را که به ما سپرده اند انجام بدهیم. هیچ انگیزه و جذابیتی برای برنامه ریزی وجود ندارد و در نهایت وقتی که خیلی دیر شده است دچار استرس شدید و نگرانی می شویم. متاسفانه این چرخه ای است که ما آدم ها در آن گیر می کنیم و اغلب به وعده هایی که برای برنامه ریزی های بعدی به خود می دهیم بی وفایی می کنیم؛ عادت بدی که باعث می شود خیلی از موفقیت ها را به دست نیاوریم. در جلسه بعدی #کافه_اقتصاد به روشهای اصلاح این عادت و افزایش بهره وری در سازمان خواهیم پرداخت و امیدواریم در این رویداد کنار ما باشید. وضیحات


زمان برگزاری:

یکشنبه 24 بهمن 1400

مکان برگزاری:

آنلاین
جهت دریافت کد پخش ویدئو با شماره 09156445616 تماس گرفته و یا در WhatsApp به ما پیام بدهید.