سوگیری شناختی در کسب و کار(Cognitive Bias)
محور:

سوگیری شناختی در کسب و کار(Cognitive Bias)

در جلسه بعدی کافه اقتصاد ابتدا با تعریف سوگیری شناختی (Cognitive Bias) آشنا می‌شویم. سپس با معرفی انواع خطاها و اشتباهات ذهنی به صورت کلی سازوکار و فرآیندهای ذهنی ناخودآگاه و نامحسوسی را که به صورت روزمره با آنها سروکار داریم را با شما بررسی خواهیم کرد .


زمان برگزاری:

یکشنبه 26 شهریور 1402، ساعت 18

مکان برگزاری:

حضوری و آنلاین (جهت دریافت آدرس محل برگزاری و یا لینک کلاس با شماره 09156445616 یا 09026445616
جهت دریافت کد پخش ویدئو با شماره 09156445616 تماس گرفته و یا در WhatsApp به ما پیام بدهید.