حقیقت تلخ پولدار شدن
محور:

حقیقت تلخ پولدار شدن

مطمئن هستیم بار اول نیست که با این سبک موضوعات برخورد می‌کنید و مطمئن هستیم آخرین بار هم نخواهد بود، اما شک نداریم این جلسه کافه اقتصاد را فراموش نخواهید کرد، چرا که در این جلسه ما کلیشه‌ها و حرف‌های رویایی و داستانی را کنار زده‌ایم تا حقیقت بعضا تلخِ پولدار شدن را از میان آنها بیرون بکشیم. ما می‌خواهیم زمانی که شما این جلسه را تجربه کردید تصویر آینده و مسیر پولدار شدن خود را شفاف‌تر ببینید، نه اینکه با حرف‌های کلیشه‌ای و پوچ شما را ناامید کنیم و به زندگی عادی برگردانیم. نقطه عطف زندگی شما زمانی است که این مسیر را شفاف ببینید و حرکت خود را درست بعد از این جلسه شروع کنید. با ما همراه باشید تا در جلسه پانصد و هفده کافه اقتصاد بیشتر در این مورد صحبت کنیم.


زمان برگزاری:

چهارشنبه 7 اردیبهشت1401

مکان برگزاری:

آنلاین
جهت دریافت کد پخش ویدئو با شماره 09156445616 تماس گرفته و یا در WhatsApp به ما پیام بدهید.